zondag 28 december 2014

Hypotheekschuld onder de 300.000!

Onze hypotheekschuld is iets wat me regelmatig bezig houdt. Al eerder schreef ik er hier en hier over en natuurlijk zijn de algemene gegevens ook te vinden op dit tabblad.

Ooit, toen we in 2010 onze nieuwbouwwoning kochten, hadden we een totale hypotheekschuld van zo'n € 325.00,-. Zo'n anderhalve ton daarvan was een pure beleggingshypotheek met een beleggersrekening die qua waarde ver achterliep van wat de verwachtingen waren bij het afsluiten. Onze afkeer van deze hypotheek leidde er toe dat we bij de aankoop van onze nieuwe woning het nieuw te lenen bedrag leenden door middel van een spaarhypotheek. Zekerheid wat betreft het kunnen aflossen maar aan de andere kant gaf en geeft deze hypotheek ons wel heel weinig mogelijkheden om tussendoor in te grijpen omdat we de rente destijds voor 10 jaar vastzetten.

In 2013 zetten we de beleggingshypotheek om. We brachten de schuld omlaag door het bedrag dat op de beleggersrekening stond te gebruiken voor aflossing. Het werd een volledige spaarhypotheek. Kort daarna las ik het boek van Gerhard Hormann en had ik alweer spijt van onze keuze... Een jaar later werd dit deel van de hypotheek kosteloos omgezet in een annuïteitenhypotheek, Het opgebouwde bedrag in de spaarpolis werd weer gebruikt voor aflossing. Dat brengt onze totale hypotheekschuld nu op € 311.625,-.

Hoe staat het er nu voor?
Opbouw spaarpolis = € 12.000,-
Afgelost met de annuïteitenhypotheek =  € 3.500,-
Als we dit totale bedrag aftrekken van onze hypotheekschuld, blijft er een bedrag over van zo'n € 296.000,-. Dat voelt heerlijk! Natuurlijk kunnen we het bedrag in de spaarpolis pas aan het einde van de looptijd daadwerkelijk gebruiken om de hypotheek af te lossen maar het is wel een gegarandeerd bedrag dat opgebouwd is.

Heerlijk, een hypotheekschuld onder de 3 ton, maar ik besef me tegelijkertijd dat we nog ver weg zijn van de pas vast gestelde WOZ-waarde van onze woning van € 258.000,-. Ik durf wel te stellen dat de marktwaarde van onze woning hoger ligt, maar een concreet bedrag heb ik niet. Ik zou het interessant vinden om dat eens officieel vast te laten stellen. Heeft iemand daar ervaring mee? Wat zou ons dat kosten? Op die manier hebben we een reëler bedrag waar we mee kunnen rekenen...