woensdag 11 november 2015

Zorgkosten in 2015

In 2014 was ik zwanger en beviel ik van onze tweede dochter. In dat jaar dus geen verhoogd eigen risico maar zelfs een duurdere polis waarmee ik de extra kosten als de eigen bijdrage voor de kraamzorg er ruimschoots uit had. Het ziet er naar uit dat 2015 voor ons als het om gezondheid gaat een heel voorspoedig jaar gaat worden. Ik besef me dat dit ook heel anders kan en ben daar dan ook dankbaar voor!

Het blijft natuurlijk een gok maar toch kozen wij ervoor om beiden het maximale eigen risico te kiezen bij het afsluiten van een zorgverzekering. Het minimale eigen risico van € 375,- zijn we namelijk sowieso kwijt. Resteert een gat van € 500,- tot de € 875,- eigen risico waar wij voor kozen. Zo'n € 250,- daarvan wordt al opgevangen doordat wij dat minder aan zorgverzekering betalen dankzij het maximale eigen risico. Dan blijft er dus € 250,- over die we meer kwijt zouden kunnen zijn als we toch zorgkosten maken. En zelfs dan geldt dat het ons pas geld gaat kosten na gemaakte zorgkosten van € 375,- + € 250,- = € 625,-.

We hebben nog even getwijfeld over het aflsuiten van een tandartsverzekering maar hebben dat uiteindelijk wel gedaan. Ik heb nogal een probleemgebit en koos voor een verzekering waarbij € 500,- vergoed wordt, mijn man voor een bedrag van € 250,-. We hebben dat bedrag beiden nagenoeg opgemaakt dus dat bleek een goede keuze te zijn.

Mijn man betaalt per maand € 73,35 (Kiemer) en ik € 87,25 (Univé). Ik heb net zolang gezocht tot ik voor beiden de meest goedkope verzekering vond. Omdat de tandartsverzekering qua te verzekeren bedrag verschilde, kwam ik uit bij twee verschillende verzekeringen. Omdat wij beiden normaal gezien geen zorgkosten maken, hoef ik geen rekening te houden met vergoedingen die kunnen verschillen per verzekering. Sowieso hebben we daar weinig mee te maken omdat we alleen de basisverzekering hebben. Wel heb ik gekeken naar de ziekenhuizen waar we naar toe zouden mogen, mocht dat nodig zijn. Juist daar zitten de verschillen als het om de goedkoopste verzekeringen gaat. De kinderen zijn gratis meeverzekerd. Voor de jongste hebben we wel zorgkosten gemaakt i.v.m. een val maar voor hen wordt geen eigen risico berekent.

Totaal zijn we in 2015 dus € 1927,20 kwijt aan onze zorgverzekeringen. De enige gemaakte zorgkosten zijn tandartskosten en kosten die berekend worden doordat we bij een huisarts ingeschreven staan (waar we dit jaar niet geweest zijn). Ik hoop in 2016 op net zo'n voorspoedig jaar als het om onze gezondheid gaat! Binnenkort hoop ik me weer te gaan verdiepen in de zorgverzekeringen want zodra het goedkoper kan, zijn wij weg ;-).

Hebben jullie veel/weinig zorgkosten gemaakt? Ben je je al aan het oriënteren op 2016? Wie kiest er ook voor het maximale eigen risico?

Waar werk ik nu eigenlijk voor? - Vervolg

Wat leuk, ik ontving heel wat reacties op mijn eerste bericht over wat ik nu eigenlijk netto op een dag verdien. Jullie hebben me geïnspireerd om hier een vervolg op te plaatsen. Er zijn nog wat vragen die het waard zijn om te beantwoorden! Zo is het inderdaad ook heel zinvol om een uurloon te berekenen en er zijn nog wat zaken over het werken in het (basis)onderwijs die ik met jullie wil delen.

Uurloon
Sinds dit schooljaar geldt er een nieuwe CAO in het onderwijs. Eén van de consequenties is dat alle werktijdfactoren concreet omgerekend worden in uren zodat iedereen weet waar je voor betaalt krijgt. Een groot gedeelte van die uren worden gevuld met het staan voor de klas en het voorbereiden en het nakijkwerk. Daarnaast blijven er uren over voor scholing, het plaatsnemen in commissies die zaken organiseren binnen de school en ook de (contact)avonden waarop je verwacht wordt. Officieel zijn die avonden dus wel inbegrepen in het salaris. In de praktijk werkt dat minder omdat je niet om half 4 naar huis gaat omdat je 's avonds weer verwacht wordt terwijl er nog nakijkwerk ligt en er voorbereid moet worden.

Ik heb een werktijdfactor van 0,5540. Met behulp van de site www.onderwijssalaris.nl van de AOB (Algemene Onderwijsbond) kun je makkelijk het aantal uren en je salaris berekenen. Ik kom dan op een totaal van 22 uur per week. Uitgaande van 94 werkdagen komt dat op ca. 9,3 uur per werkdag.
Mijn uurloon komt op: € 210,- : 9,3 uur =  € 22,60 per uur (afgerond). 
Zonder de extra's maar dus gerekend met m'n 'gewone' maandloon kom ik op een uurloon van  € 20,50. Dat bedrag klinkt heel aardig maar ik heb zelf te weinig kijk op de markt om dat goed in te schatten.

Wat ook nog belangrijk is om te vermelden is het feit dat je in het onderwijs ieder jaar een schaal omhoog gaat. Dat gaat in het geval van een full-timer om zo'n € 40,- / € 50,- per jaar erbij (maandelijks). Ik werk nu 12 jaar dus ben, ondanks dat het niet hard gaat, toch ieder jaar wat gestegen. Over 12 jaar gezien is dat toch best aardig wat per maand. Daarnaast ben ik leidinggevende aan de groepen 5 t/m 8 in onze school en zit daarom in de zgn. LB-schaal (anderen in de LA-schaal). Deze schaal is nog niet zo lang geleden ingevoerd zodat er wat meer carrièreperspectief zou zijn voor leerkrachten. Het verschil tussen de LA- en LB-schaal is alleen erg klein. Netto verdien ik nu € 50,- meer dan dat ik nog in de LA-schaal had gezeten.

Werken in het basisonderwijs
 • In het onderwijs kennen we 12 vakantieweken (= 60 dagen) en nog een paar extra vrije dagen. Dat geldt voor iedere werknemer, fulltime of parttime. Voordeel is dat je met schoolgaande kinderen op dezelfde momenten vrij bent. Nadeel is dat je zelf geen vakantiedagen in kunt plannen of je moet onbetaald verlof opnemen.
 • Daar staat tegenover dat een werkweek zo'n 43 uur telt om deze vakantiedagen a.h.w. te compenseren. In de nieuwe CAO wil men naar een werkweek van 40 uur (i.v.m. de werkdruk in het onderwijs) maar dat betekent wel dat er dan vakantiedagen afgaan. Je moet jaarlijks hetzelfde aantal uren blijven maken. 
 • Na vijf jaar nullijn, worden de salarissen eindelijk weer eens verhoogd met 1,2 %.
 • Een full-timer hoort twee uur per week te besteden aan professionalisering, een parttimer in verhouding met de werktijdfactor. Scholing is dus heel belangrijk in het onderwijs omdat 'de leraar de sleutel is'. 
 • Jufs en meesters die 'vroeger' (nu?) gelijk met de kinderen naar huis gingen, dat is er echt niet meer bij als men de CAO juist hanteert. Iedere collega moet de uren waar hij/zij voor betaalt krijgt verantwoorden. 
 • In het basisonderwijs zijn er zeker zo'n tien avonden per jaar dat je ook aan het 'werk' bent. In mijn geval zijn dat contactavonden met de ouders, contactavond met het bestuur, thema-avond met ouders etc. Sinds de nieuwe CAO mag je die uren verwerken in je zgn. taakuren (uren die je over hebt na het lesgeven, voorbereiden, nakijken). Dat is fijn maar in de praktijk lang niet altijd haalbaar. Ik kan niet m'n werk om 4 uur laten liggen omdat ik 's avonds ook weer aan de bak mag. De kinderen hebben de volgende dag ook weer recht op een juf die weet welke leerling wat nodig heeft en die goed voorbereide lessen kan geven.

maandag 9 november 2015

Waar werk ik nu eigenlijk voor?

Toen ik van de week weer eens in de file stond op de Ring, kwam ineens die vraag bij me op. Waar werk ik nu eigenlijk voor? Wat levert zo'n dagje werken eigenlijk netto op? Ik doe mijn werk met heel veel plezier en sta nog altijd volledig achter mijn keuze om als moeder te blijven werken maar, cijfertjes-gek als ik ben, lijkt me leuk om die vraag eens te beantwoorden.

Natuurlijk weet ik wat ik maandelijks uitbetaald krijg en jaarlijks is dat dan ook niet zo ingewikkeld meer. Nee, ik ben vooral benieuwd wat ik bij elkaar gesprokkeld heb als ik een dag gewerkt heb. Wat levert dat me netto op? Met zo'n (netto) bedrag per dag kún je veel meer, het zegt me veel meer. Ik kan bijv. bij grotere bedragen bedenken hoeveel dagen ik daarvoor zou moeten werken.

Wat verdien ik netto per jaar?

Netto per maand
€ 1.490,-
Netto per jaar
€ 17.880,-
Extra’s per jaar
€ 1.930,-
Totaal per jaar
€ 19.810,-


 • Bij mijn maandloon is € 35,- aan reiskostenvergoeding inbegrepen
 • De extra's bestaan uit een (gedeeltelijke) 13e maand en een vakantieuitkering.

Hoeveel dagen moet ik werken?
 • Een schooljaar telt 40 weken. Ook wel eens 39 of 41 weken maar gemiddeld komen we uit op 40 weken. De overige 12 weken zijn vakantieweken, hoewel ik in de zomervakantie ook al wel een paar dagen op school aanwezig ben. Voor het gemak ga ik uit van 40 gewerkte weken.
 • Ik werk twee dagen per week vast en werk nog 14 dagen extra in de vervanging van een collega. Dat komt totaal op 94 dagen in een jaar.
 • Voor de mensen die niet in het onderwijs zitten: een dag telt als 8,5 tot 9 uur (hangt van de gehanteerde werktijdfactor af) werken omdat we naar verhouding meer vakantie hebben.
Als ik die € 19.810,- deel door 94, kom ik op een bedrag (afgerond) van € 210,- per dag.
Dat klinkt helemaal niet gek! Zeker toen ik ditzelfde rekensommetje maakte met het salaris van mijn man en hij uitkwam op zo'n € 150,- per dag. Dat verschil heeft uiteraard voor een deel te maken met het feit dat mijn salaris als part-timer minder belast wordt maar ook (voornamelijk?), doordat ik nu het aantal gewerkte dagen meeneem. In het onderwijs hebben we nu eenmaal veel vakantiedagen. Daar staan wel weer lange werkdagen tegenover en ook vele avonden extra werken die inbegrepen zijn in het salaris.

Ik heb ook nog even berekend hoe het zou zijn als ik full-time zou werken maar ook dan kom ik uit op een hoger verdiend bedrag per dag als mijn man (WO, Elektrotechniek). Het is natuurlijk wel een nadeel dat je in het onderwijs per dag dus goed verdient maar dat je nooit zoveel dagen kunt werken als in het bedrijfsleven en dat hoge bedrag per dag niet kunt doortrekken naar een hoog maandsalaris (hoewel ik besef dat we geen reden toch klagen hebben!). Al met al interessant om te weten en het doet me beseffen dat ik heel blij moet zijn met deze baan en die, zolang als dat gaat, vooral moet blijven houden!