dinsdag 20 december 2016

Hypotheeksommetjes... ;-)

Sommetjes maken... ik ben er dol op! Als ik een film aan het kijken ben op m'n laptop, kan ik zomaar ondertussen op m'n iPad van alles uitrekenen. M'n grootste 'tic' is toch wel om eindeloos hypotheekberekeningen uit te voeren, bijv. via www.berekenhet.nl (geen aandelen...).

Stel dat we ons huis vandaag te koop zouden kunnen zetten en het diezelfde dag weer terug zouden kunnen kopen? Wat levert ons dat voor maandlasten op met onze huidige schuld en rentestand?

Momenteel hebben wij afgerond nog zo'n € 300.000,- aan hypotheekschuld en daar betalen we netto € 1.250,- per maand voor. Als ik diezelfde € 300.000,- vandaag de dag zou lenen tegen 2,9% rente en als een volledige annuïteitenhypotheek dan zou ons dat netto € 1.000,- gaan kosten! Wat een verschil... We praten dan toch snel over een besparing van € 3.000,- per jaar.

Natuurlijk weet ik ook dat ik deze cijfers niet helemaal kan vergelijken. Een gedeelte van onze huidige hypotheek was bij de start een zgn. beleggingshypotheek. Daar hebben we de eerste 6 jaar nauwelijks iets op afgelost. Toen we daar twee jaar geleden dan ook een annuïteitenhypotheek van gemaakt hebben, betekende dat wel een groter bedrag aan aflossing per maand omdat deze hypotheek alsnog in 24 jaar afgelost moet worden. Verder betalen we voor onze spaarhypotheek 5,9% (!!) aan rente. Daar staat tegenover dat de inleg in de spaarpolis door de hoge rente juist lager is. En last but nog least: een nieuwe hypotheek afsluiten betekent wel dat we weer voor 30 jaar aan de bank 'vastzitten' terwijl we er voor onze huidige hypotheken al 11 en 6 jaar (van de 30 jaar) op hebben zitten.

In feite zou ik nog een meer eerlijke berekening kunnen maken... Wacht even, dat gaan we natuurlijk gelijk even doen! Stel dat ik ook de waarde van onze spaarpolis zou aftrekken van onze huidige schuld dan blijft er nog € 280.000,- over. Laat ik qua looptijd voor het gemak het gemiddelde van beide hypotheken nemen: dan kom ik op een looptijd van nog 22 jaar. Als ik dit bedrag invoer en een looptijd van 22 jaar aanhoud, kom ik op netto woonlasten van € 1.220,- per maand en is de besparing nog maar heel klein. Zeker als je meeneemt dat bij een volledige annuïteitenhypotheek de netto maandlasten zullen stijgen terwijl die stijging nu beperkt blijft omdat meer dan de helft van onze huidige hypotheekschuld een spaarhypotheek betreft. Daar gaat het voordeel ;-).

Al met al dus wel erg leuk om mee te rekenen (ook met het oog op een eventuele verhuizing!) maar niet één op één te vergelijken. Het is zelfs zo dat bij de, voor mijn gevoel, meest reële berekening het voordeel bijna verdwijnt...

Maken jullie ook wel eens hypotheeksommetjes? 
Wat zou het je opleveren als je je eigen huis morgen terug zou kunnen kopen tegen de huidige hypotheekrentes en hypotheekvormen?

Mocht je het interessant vinden: de pagina over onze hypotheek is onlangs bijgewerkt en dus weer up-to-date.

maandag 19 december 2016

2016 - Geen extra aflossingen, wél minder schuld

Zo aan het einde van het jaar is het goed om de balans weer eens op te maken. In 2015 hadden we nog vastomlijnde plannen om in juli 2016 een (groot) bedrag te gaan storten in de spaarpolis van onze spaarhypotheek. Toen kwam echter in april het bericht dat er in onze woonplaats een laatste kans op een nieuwbouwwoning voorbij komt. Hoewel we nog steeds niet zeker weten of dit iets voor ons is (rond maart 2017 worden de plannen openbaar en zouden we ons in kunnen schrijven), leek het ons vanaf dat moment niet meer zinvol om te gaan storten maar onze overige leningen af te lossen. Zouden we een nieuwe hypotheek moeten afsluiten, dan zouden we daar eerst vanaf moeten. Zo losten we de autolening en studielening compleet af en daarmee slonk onze buffer behoorlijk. Alles staat nu in het teken van het opbouwen van de buffer. Dat gaat, zeker na het aflossen van de autolening, wél een stuk sneller. Zouden we gaan verhuizen dan hebben we dat geld hard nodig. Mochten de verhuisplannen niet doorgaan, dan kunnen we alsnog de storting in de spaarpolis doen.

Hoewel we dus niet extra aflosten op onze hypotheken, losten we wél twee andere grote leningen af dus die reken ik toch ook onder 'schulden'. Daarbij komt dat we een annuïteitenhypotheek hebben lopen waarbij we natuurlijk standaard iedere maand een vast bedrag aflossen. Daarnaast storten we ook iedere maand een vast bedrag in de spaarpolis van onze spaarhypotheek. Dat is niet direct het aflossen van de hypotheek maar we sparen in feite wel voor de complete aflossing van deze hypotheek. Zouden we bij eventueel verhuizen de spaarhypotheek niet mee willen nemen, dan wordt de opgebouwde waarde afgetrokken van onze schuld.

Wat hebben we afgelost en gestort?

Annuïteitenhypotheek  
€ 416,07 x 12 maanden = € 4992,84

Spaarhypotheek
€ 222,55 x 12 maanden = € 2670,60 (excl. rente van 6,25 % over de volledige spaarpolis)

Onze totale hypotheekschuld is dus sowieso gedaald met zo'n € 5.000,- en met bijna € 8.000,- als we de inleg in de spaarpolis mee zouden tellen. Onze huidige hypotheekschuld komt daarmee op zo'n € 296.000,- (€ 282.000 na aftrek van de waarde van onze spaarpolis).

Omdat wij twee hypotheken hebben die gegarandeerd aan het einde van de looptijd volledig afgelost zijn, is extra aflossen geen noodzaak. Maar desondanks blijft het wel ons streven om dit in de toekomst z.s.m. weer op te pakken! Voorheen was één van de belangrijkste motieven, naast de maandlasten verminderen, het feit dat we 'onder water staan'. Met de huidige stijging van de woonprijzen hier in onze omgeving, zou dat wel eens niet meer het geval kunnen zijn... Daarover later meer!

Lossen jullie ook standaard af, los van de extra aflossingen die je mogelijk doet?

zaterdag 5 november 2016

Wat komt erin en gaat eruit? - Bijgewerkte versie

Zeer regelmatig kijk ik ons overzicht met inkomsten en uitgaven na en controleer ik of alle getallen nog kloppen. Met ingang van een nieuw schooljaar ga ik altijd iets meer verdienen en ook zijn de kosten van de opvang door een gastouder voor onze jongste dochter sinds september duidelijk.
Ik heb het overzicht daarom weer eens bijgewerkt. Je vindt het standaard op de pagina 'Wat komt erin en gaat eruit' maar het leek me handig om hem nu ook hier even te delen.

Wat is er concreet veranderd ten opzichte van het vorige overzicht (juni 2016)?

 • In het onderwijs ga je per 1 augustus een schaal omhoog. Ik zit nu in de LB-schaal op trede 12 en kreeg er per 1 augustus maandelijks € 60,- bij. 
 • Ik had een abonnement op een tijdschrift wat ik opgezegd heb. Niet omdat ik het niet wilde blijven lezen maar om te kijken of we een aantrekkelijk aanbod zouden krijgen. Dat kregen we inderdaad! Ze belden ons al snel op en we betalen nu maandelijks de helft (€ 10,- in plaats van € 20,-).
 • Mijn man verdient door de belastingwijzigingen wat betreft de loonbelasting sinds 2016 zo'n € 40,- extra. Ik had die verhoging nog niet verwerkt.
 • Voor kinderopvang rekende ik voorheen € 150,- per maand. We betalen nu maandelijks € 228,- aan het gastouderbureau maar krijgen daar via de belasting € 143,- voor terug. Pas aan het einde van het jaar krijgen we de definitieve berekening maar ik denk dat we het aantal uren redelijk goed ingeschat hebben.
 • Alle kleine beetjes helpen dus totaal gezien zijn we er weer iets op vooruit gegaan. Gaf ik mezelf voorheen nog € 700,- als huishoudelijk budget, in juni werd dat € 750,- en met de inkomsten van nu heb ik daar € 800,- van gemaakt. Ik merk toch dat het budget best krap was. Met € 800,- hebben we een reëler budget voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen. Ik hoop het dan ook zo weinig mogelijk te overschrijden.
 • In de toelichting is het altijd al vermeld maar ik wil het hier nadrukkelijk zeggen: in het bedrag wat wij maandelijks van de Belastingdienst terugkrijgen zit naast de hypotheekrenteaftrek ook zo'n € 160,- combinatiekorting. De meeste mensen laten die verrekenen met de jaarlijkse aangifte maar wij laten hem maandelijks storten. Dat betekent wel dat we bij de jaarlijkse Belastingaangifte nagenoeg niets meer terugkrijgen. 


Inkomsten
Salaris 1
€ 2.629,-
Salaris 2
€ 1.620,-
Belastingdienst
€ 597,-
Kinderbijslag
€ 146,-
Kinderopvangtoeslag
€ 143,-
TOTAAL
€ 5.136,-


Uitgaven Vaste lasten
Hypotheek 1 & 2
€ 1.678,-
Gas, water, licht
€ 146,-
Gemeentelijke heffingen
€ 100,-
Verzekeringen
€ 206,-
Auto
€ 138,-
Internet/telefoon
€ 60,-
Contributies/abonnementen
€ 56,-
Oppaskosten/zwemles
€ 275,-
Giften
€ 80,-
Sparen kinderen
€ 40,-
OVER
€ 2.357,-
Uitgaven Huishoudelijk
Budget Boodschappen
€ 300,-
Budget Benzine
€ 200,-
Budget overig (kleding, cadeau’s ect.)
€ 300,-
OVER
€ 1.557,-
Uitgaven Sparen
Buffer
€ 1000,-
Aflossen Hypotheek
€ 500,-
OVER
€ 57,-

 • Jaarlijkse- of kwartaaluitgaven (of: inkomsten) zijn allemaal omgerekend naar uitgaven per maand
 • De post verzekeringen betreft de zorgverzekering en de woonhuisverzekering (= inboedel, opstal etc.)
 • Giften betreft twee adoptiekinderen die wij met € 60,- per maand steunen en daarnaast geven wij aan onze kerkelijke gemeente waar we lid van zijn. Overige giften zijn privé.
 • Contributies en abonnementen betreft het abonnement op een krant (door de week internet, in het weekend de krant) en een tijdschrift. Daarnaast zit ik op een oratioriumvereniging en betaal daar contributie voor. 
 • De huishoudelijke uitgaven zijn onderling uitwisselbaar. Geef ik een maand wat minder aan benzine uit, dan blijft er automatisch meer over voor bijv. kleding. 

vrijdag 4 november 2016

Hand op de knip

Zoals de meesten wel zullen weten, werk ik met een maandbudget. Hier geen Excel-sheets met gespecificeerde budgetten maar een globale indeling. Hier lees je er meer over.

De afgelopen twee maanden ben ik telkens over ons budget heengegaan. Hoe kwam dat? In september kocht ik vooral (te)veel kinderkleding met het oog op de herfst en in oktober gingen we een weekje weg. We hebben toen uiteraard wat tripjes gemaakt en wel eens buiten de deur gelunched. De kinderkleding is ook een dingetje. Ik kan me behoorlijk inhouden als het gaat om aankopen doen en ben normaal gezien echt niet van de impulsaankopen. Maar als het om kleding voor m'n eigen kinderen gaat... Dan koop ik soms echt meer dan ze strikt noodzakelijk nodig hebben en houd ik het ook niet alleen bij Zeeman, Wibra etc. Al met al hebben we meer uitgegeven dan ons budget en heb ik dus ook minder kunnen sparen.

Vooral dat 'minder kunnen sparen' daar werd ik een beetje onrustig van... Zoals jullie hier lazen, is onze buffer behoorlijk geslonken na het aflossen van twee grote leningen. Zeker met het oog op onze eventuele verhuisplannen en/of het storten in de spaarpolis van onze spaarhypotheek moeten we nu snel stappen gaan maken om onze buffer weer op te bouwen. Om dat gelijk maar visueel te maken (tabelletjes werken voor mij) heb ik een overzicht gemaakt van wat ik de komende maanden opzij wil zetten op de spaarrekening. Nogmaals, dat kan alleen als ik me strikt aan mijn budget van € 750,- houdt dus dat is mijn stok achter de deur.

Zoals jullie zien, kunnen we in december in één keer veel geld opzij zetten. Dat komt omdat we in die maand altijd een jaarlijkse gift krijgen van mijn ouders (€ 1000,-), ik een gedeeltelijke 13e maand (€ 1000,-) en mijn man zijn winstuitkering (vorig jaar € 3.700,-). Tegen de tijd dat het februari is, hebben we weer een mooie buffer en ook dan blijft het plan om iedere maand € 1.500,- te blijven sparen.

Maand
Te sparen bedrag
November
€ 1.500,-
December
€ 7.000,-
Januari
€ 1.500,-
Februari
€ 1.500,-


Hebben jullie een vast bedrag wat je per maand spaart? Maak je een planning wanneer je een bepaalde hoeveelheid spaargeld zou willen hebben?

woensdag 5 oktober 2016

Staat ons huis nog 'onder water'?

In verband met onze eventuele verhuisplannen heb ik maar weer eens een overzicht gemaakt van onze huidige hypotheekschuld. Vanaf het moment dat wij onze nieuwe woning betrokken, stond huis al onder water. We hebben in 2011 nog een hypotheek afgesloten waarbij het mogelijk was om maximaal bij te lenen. Een gedeelte van de uitgaves aan de keuken en de badkamer hebben wij dan ook in de hypotheek gestopt. De huizenwaarde in die tijd daalde alleen maar en met een gedeelte spaarhypotheek en gedeelte aflossingsvrij, losten wij ook niets af. Wel bouwden we uiteraard waarde op in de spaarpolis. Kort daarna hebben we de aflossingsvrije hypotheek (met daaraan gekoppeld een niet rendabele beleggingspolis, lees woekerpolis) omgezet in een spaarhypotheek en weer een jaar later diezelfde hypotheek in een annuïteitenhypotheek, Eens kijken hoe we er nu voor staan...

De WOZ waarde van ons huis is nu  259.000,-. Die is niet echt reëel omdat ons huis een stukje groter is dan de andere huizen in de buurt. Verder hebben wij veel geld gestoken in de afwerking (een erg mooie keuken en badkamer) en we hopen dat dit zich ook vertaald in een hogere verkoopprijs. Inmiddels zijn er al wat huizen (snel!) verkocht in onze straat en de koopprijs schommelt rond de € 285.000 en  295.000. We praten over een rijtjeswoning van zo'n 130 vierkante meter in een groot dorp (tegen de 50.000 inwoners) tegen Rotterdam aan.

Spaarhypotheek
Schuld =  172.426
Opgebouwde waarde in de spaarpolis = € 16.469,-
Schuld met aftrek van de waarde van de spaarpolis = € 155.957

Annuiteitenhypotheek
Oorspronkelijke schuld  (01-06-2010) = € 153.299,-
Schuld bij oversluiten naar annuïteitenhypotheek = (01-01-2014) =  139.199,-
Huidige schuld (01-10-2016) =  126.252,-

Totale schuld = € 298.678,-
Totale schuld - waarde spaarpolis = € 282.209,-

Fijn om te zien dat onze totale schuld nu onder de drie ton gezakt is, zeker als je bedenkt dat we in 2011 nog over de € 320.000,- aanzaten. De grote vraag is straks of we bij een eventuele verhuizing de spaarhypotheek in één keer aflossen (dan hebben we grote kans dat geen restschuld over houden) of we deze hypotheek mee gaan nemen, o.a. omdat een spaarhypotheek nu niet meer af te sluiten is en financieel gezien een aantrekkelijk product blijft. In het laatste geval houden we waarschijnlijk wat restschuld over, al hangt dat allemaal weer af van het moment dat we zullen gaan verhuizen. Iedere maand lossen we via onze annuïteitenhypotheek namelijk zo'n € 470,- af en daarmee wordt onze hypotheekschuld iedere maand een stukje lager.

Staat jullie huis 'onder water' of heeft het onder water gestaan?

zondag 2 oktober 2016

'Schuldenvrij!'

Het laatste bericht op mijn blog is wel heel lang geleden... Tijd om de draad weer eens op te pakken want ik wil niet diegene zijn die na een actieve periode ineens stopt met bloggen. Dat ik wat minder actief was, heeft misschien wel te maken met het feit dat het voelt alsof ons leven (financieel gezien) een beetje 'on-hold' staat. Zoals ik de vorige keren schreef, wachten wij op de plannen van het nieuwbouwproject in onze woonplaats. Mogelijk is dat iets waar we voor gaan maar misschien ook niet. Al met al hebben we wat betreft onze eventuele verhuisplannen nog geen knopen kunnen doorhakken. Wat onze schulden betreft hebben we wél knopen doorgehakt ;-). 

Naast de hypotheekschuld (daarom heb ik 'schuldenvrij' tussen aanhalingstekens gezet want de hypotheekschuld hebben we nog wél) hadden wij nog twee schulden lopen; een autolening en een studieschuld. Willen we kunnen verhuizen dan drukken leningen het te lenen bedrag dus was het voor ons zaak om haast te maken met het aflossen van deze leningen. De autolening was als eerste aan de beurt. In mei, toen we beiden vakantiegeld kregen, hadden we voldoende buffer om de autolening in één keer af te lossen. Nadat we € 10.169,60 (!!!) hadden overgemaakt naar de Volkswagen Bank, kregen we een week later het bericht dat de zwarte bolide voor onze deur nu echt volledig ons eigendom is én dat ze deze lening hadden afgemeld bij de BKR. Eén schuld weggewerkt!

De tweede schuld betrof een studielening. Toen mijn man begon met zijn masterstudie (2011), waren we net verhuisd naar onze nieuwbouwwoning en maakten we enorm veel kosten om het huis en de tuin in te richten. Achteraf gezien hebben we voorafgaande aan de verhuizing te weinig gespaard. Dat zouden we nu anders aanpakken... Maar goed, het collegegeld moest betaald worden en het geld was echt op. Via DUO groep konden we goedkoop lenen tegen een rente van rond de 1% en dat hebben we dan ook gedaan. We leenden € 2000,-. Nadat m'n man z'n studie afgerond had, bleek helaas dat we een gedeelte van de studiefinanciering moesten terugbetalen omdat er maximaal 10 jaar mag zitten tussen de start van twee HBO/WO studies. Dit hebben wij niet in de gaten gehad en daarom moesten we nog eens € 2000,- extra terugbetalen. Eind augustus was het zover: we maakten € 4.129,35 (!!!) over naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en kregen keurig een bericht dat de studielening volledig is afgelost en zij mijn man ook voor deze lening hebben afgemeld bij de BKR.

Het voelt aan de ene kant helemaal niet fijn om duizenden euro's over te maken maar aan de andere kant voelt het erg goed om nu, op onze hypotheeklening na, geen schulden meer te hebben. We hopen ze ook nooit meer te gaan maken! Omdat we nu schuldenvrij zijn, hebben we een prima uitgangspositie mochten we willen gaan verhuizen. Onze buffer is wel gedaald tot een dieptepunt dus de komende maanden staat alles in het teken om die buffer snel weer op te bouwen.

Hebben jullie nog schulden (gehad) naast de hypotheekschuld?

vrijdag 1 juli 2016

Rentemiddeling voor onze spaarhypotheek?

Op verschillende blogs zie ik berichten voorbij komen over het al of niet overgaan tot rentemiddeling van de huidige hypotheek. Of rentemiddeling interessant is, hangt af van een heel aantal factoren zoals bijvoorbeeld de resterende tijd dat de rente vast staat en de hypotheekvorm. Wat dat laatste betreft, geven de meeste sites aan dat rentemiddeling voor een spaarhypotheek over het algemeen niet interessant zou zijn. Dit komt omdat bij een lagere hypotheekrente de inleg in de spaarpolis juist omhoog moet. Die hogere inleg i.c.m. de boete die doorberekend wordt, zorgt er in veel gevallen voor dat rentemiddeling niet interessant is. Maar natuurlijk nemen we graag even de proef op de som ;-).

Voor de duidelijkheid: omdat we mogelijk op korte termijn gaan verhuizen, is rentemiddeling voor ons sowieso geen serieuze optie. Op het moment dat we verhuizen kunnen we kosteloos heel wat dingen wat betreft onze hypotheken herzien. Onderstaande berekening blijft dus een fictieve berekening.

Onze hypotheekbank Westland Utrecht doet sinds kort aan rentemiddeling en biedt een tool aan op hun website die je kunt gebruiken om uit te rekenen of rentemiddeling interessant is.
https://www.westlandutrechtbank.nl/uw-situatie/kan-ik-tussentijds-mijn-rente-aanpassen/rente-aanpassing-met-middeling.htm

Allereerst lijkt rentemiddeling voor onze annuïteitenhypotheek niet zinvol. Deze hypotheek hebben we juist vorig jaar 5 jaar vastgezet tegen 2,85 %. Even rekenen met bovenstaande tool leert me echter wel dat we met rentemiddeling de hypotheek nu 10 jaar vast kunnen zetten tegen dezelfde rente nl. 2,85 %. Dan komt gelijk het lastigste onderwerp om de hoek kijken: we weten niet wat de hypotheekrente in de toekomst gaat doen! Als de hypotheekrente over 4 jaar (als de huidige 2,85% vervalt) hoger is dan 2,85%, dan is het alsnog handig om dit geval aan rentemiddeling te doen. Onze hypotheekrente blijft exact hetzelfde maar we kunnen wel 6 jaar langer profiteren van deze rente (er van uitgaande dat de rente toch zal gaan stijgen).

Voor onze spaarhypotheek ligt het allemaal een stuk ingewikkelder, uiteraard. Bij het berekenen van wat opties heb ik onderstaande site gebruikt omdat deze me de mogelijkheid geeft om tussentijd rentes bij te stellen en tegelijkertijd de al opgebouwde waarde van de spaarpolis meeneemt. We hebben namelijk al 6 jaar gespaard in de polis en dat gespaarde bedrag heeft ook weer invloed (i.c.m. de nieuwe rente) op het nieuw in te leggen bedrag.
https://www.hypotheeklastencalculator.nl/berekenen/spaarhypotheek/#calc

De calculator van onze bank leert me dat de laagste rente behaald zou worden bij het opnieuw vastzetten van de hypotheek voor 10 jaar. We komen dan op een middelrente van 3,8% uit. Die 3,8% krijg je in het geval van een 'gewone' spaarhypotheek ook over je polis maar in ons geval zijn die twee losgekoppeld. Ik heb echt geen idee hoe de bank hiermee om zal gaan. De rente over onze polis is nu hoger dan de rente die we betalen over de lening (6,25% tegenover 4,97%) dus ik ga voor het gemak even vanuit dat de polisrente nog steeds wat hoger zal blijven. Maar de spaarpremie is dus wel de onzekere factor in onderstaand geheel.

Rente
4,97 %
3,8 %
Hypotheekrente
€ 714
€ 546
Spaarpremie
€ 223
€ 295
Teruggaaf hypotheekrente
€ 288
€ 220
Totaal netto woonlasten
€ 634
€ 621

Kortom, netto levert rentemiddeling ons amper wat op, waarschijnlijk zo'n € 10,- per maand. Het wordt nog 'leuker': onze kinderopvangtoeslag zou dan juist met zo'n € 10,- dalen dus komen we netto op 0 uit. Het lastige is en blijft ook bij deze berekening dat we niet weten wat de hypotheekrente gaat doen. Als de rente straks omhoog gaat en in 2020 (dan loopt onze huidige rentevaste periode af) weer boven de 4% komt (voor 10 jaar vast) dan is rentemiddeling nu een optie, hoewel het voordeel klein blijft. Als de rente veel langzamer stijgt en tegen die tijd op de 3.8 % zit is het voordeel helemaal verwaarloosbaar, hoewel je dan wel weer mee moet nemen dat je vanaf 2020 dan 10 jaar lang 3,8 % krijgt. Als we wel rentemiddeling zouden doen, zouden we in 2026 weer opnieuw de rente moeten vaststellen en dat is helemaal koffiedik kijken. Een 'harde' berekening valt mijns inziens dus niet te maken...

Wat het nog ingewikkelder maakt is het feit dat we plannen hebben met deze spaarhypotheek. We willen gaan inkorten tot 20 jaar en storten tot de maximale bandbreedte. In het geval van storten is, zeker aan het einde van de looptijd, juist een hogere rente interessant maar wie kan ons vertellen wat de rente gaat doen in bijv. 2025, zo'n 5 jaar voordat onze hypotheek afgelost is? Niemand... Verder kunnen onze komende stortingen nog een paar jaar profiteren van die 6,25% die we nu over de polis krijgen. Onze stortingen leveren minder voordeel op bij een lagere rente.

Als we zekerheid willen hebben, zouden we via rentemiddeling de rente nu 14 jaar kunnen vastzetten tegen 4,05%. Ervan uitgaande dat we voor een looptijd van 20 jaar gaan, krijgen we die 4,05% dan over de resterende looptijd. We kunnen dan onze stortingen en inkortingen exact berekenen. Gezien de stortingen die we willen gaan doen, is 4,05% tot het einde van de looptijd een mooie rente. Maar ja, stel dat tegen het einde van de looptijd de rente weer behoorlijk hoog is dan balen we...

Oftewel: Op de korte temijn gezien levert rentemiddeling voor onze spaarhypotheek heel weinig financieel voordeel op. Als je onze plannen wat betreft het storten meeneemt is dat voordeel waarschijnlijk helemaal weg. Omdat we niet weten wat de hypotheekrente in de toekomst gaat doen, is het eventuele voordeel over de hele looptijd gezien eigenlijk niet te berekenen.

Zie ik in mijn berekening en afwegingen zaken over het hoofd? Zeg ze me gerust ;-).
Zijn er meer mensen die nadenken over rentemiddeling bij hun (spaar)hypotheek?

Zie ook: https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/hypotheek-oversluiten/rentemiddeling

maandag 20 juni 2016

Kinderopvangtoeslag en onze hypotheek(rente)

De afgelopen jaren hebben wij altijd een gastouder gehad die niet aangesloten was bij een gastouderbureau. We betaalden haar contant en zij gaf dit bedrag weer op aan de Belastingdienst als inkomen. De eerste jaren rekende ze € 30,- voor een volledige dag maar de laatste twee jaar betaalden we € 40,- per dag waarbij we dus geen recht hadden op kinderopvangtoeslag. Gelukkig past onze (schoon)moeder ook een dag gratis op en hebben we door mijn werk in het onderwijs 'maar' 40 weken per jaar opvang nodig, maar toch...

Onze nieuwe gastouder is wél aangesloten bij een gastouderbureau en dat betekent dat wij vanaf september voor het eerst recht hebben op kinderopvangtoeslag. In ons complete arbeidsverleden hebben we nog nooit recht gehad op welke toeslag dan ooit, maar nu kon ik toch echt gaan inloggen op www.toeslagen.nl ;-).

De kinderopvangtoeslag wordt berekend aan de hand van ons verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het inkomen met alle aftrekposten daarvan af getrokken. In veel gevallen is de betaalde hypotheekrente dan een belangrijke aftrekpost. Des te meer hypotheekrente je betaalt, des te groter is de aftrekpost en dus des te lager het verzamelinkomen. Hoe lager het verzamelinkomen, des te meer kinderopvangtoeslag je krijgt...

In ons geval is de betaalde hypotheekrente onze grootste aftrekpost. In 2015 verdienden we gezamenlijk meer dan €70.000 bruto maar we betaalden € 10.632,- (!!!) aan hypotheekrente. Dat betekent dat we die € 10.000 konden aftrekken van ons inkomen en een verzamelinkomen overhielden van zo'n € 60.000,-. We trokken verder nog wat studiekosten en giften af maar dat viel in het vergelijken bij de af te trekken hypotheekrente.

Hieronder zien jullie een stukje van de tabel met de inkomensschalen en de toeslagen waar je recht op hebt. Ik laat dat gedeelte zien waar ons inkomen en verzamelinkomen in terug te zien is.


Ons bruto inkomen zou in de schaal € 69.465,- - € 72.326,- vallen en we zouden dan recht hebben op 56.7 % teruggave van de opvangkosten. Door de hypotheekrente af trekken, vallen we echter in de inkomensgroep van € 58.027,- - € 60.884,- en krijgen we 67.6 % terug. Dat scheelt toch ruim 10%! Het is dat wij maar één dag betaalde opvang nodig hebben voor 1 kind maar als we meer opvang nodig zouden hebben, zou dat best aantikken...

Heel erg leuk dus, die lage hypotheekrente en heel vervelend dat die van ons nog zo hoog staat (bijna 6 % over zo'n € 170.000,-) maar hier hebben we dan toch maar een (klein) voordeeltje te pakken (even los van het feit dat een hoge rente voor een spaarhypotheek sowieso niet gek is). Mensen die dus hun hypotheek oversluiten en daardoor minder hypotheekrente hoeven te betalen, zien hun voordeel verminderen als ze ook nog recht op toeslagen hebben omdat hun verzamelinkomen hierdoor stijgt.

Heb jij recht op toeslagen? Wat vind je van dit 'systeem' waarin huurders benadeeld lijken te worden?

vrijdag 17 juni 2016

Overzicht inkomsten en uitgaven bijgewerkt!

De pagina 'Wat komt erin en gaat eruit?' is altijd al één van de beste gelezen pagina's op mijn blog geweest en ook als ik een nieuw overzicht plaatste, leverde dat altijd veel reacties en vragen op. Lang niet op alle blogs die ik lees zie ik zo'n overzicht terug en dat hoeft natuurlijk ook niet. In eerste instantie heb ik dat ook niet geplaatst maar later bewust wel. Ik zie dat niet als een stukje privé inleveren omdat jullie tenslotte niet weten wie er achter deze cijfers schuil gaat ;-). Daarnaast zijn we een heel normaal Hollands gezin met, denk ik, een inkomsten- en uitgavenpatroon wat je in veel Nederlandse gezinnen (met/zonder kinderen) tegen komt. Juist deze overzichten kunnen voor anderen nieuwe inzichten opleveren bij het vergelijken en ik leer weer van jullie vragen en reacties. Graag plaats ik dus een update!


Een paar opmerkingen...


 • De cijfers zijn gebaseerd op de toekomstige datum 1 augustus 2016. Per die datum gaat mijn salaris namelijk weer omhoog en ik heb dat gelijk maar verwerkt.  Ook gaat op die datum onze overgesloten en uiteraard goedkopere autoverzekering in.
 • We hebben voor onze tweede dochter een nieuwe gastouder gevonden waarbij we voor het eerst recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bij de uitgaven is de post aan kinderopvang behoorlijk wat hoger geworden maar bij de kant van de inkomsten staat daar nu kinderopvangtoeslag tegenover.
 • De kosten aan de auto zijn met bijna € 500,- gedaald door het aflossen van de autolening. Daardoor kunnen we nu ook € 500,- extra sparen!
 • Ik heb het budget aan overige huishoudelijke uitgaven kunnen verhogen met € 50,-. Gezien de € 64,- die nu onder de streep over is, zou daar nog € 50,- bij kunnen maar ik begroot liever wat strakker. 

 • De 'inkomsten' van de Belastingdienst betreffen de hypotheekteruggave (€ 419,-) en een voorlopige teruggave van de combinatiekorting (€ 178,-). Die laatste voorlopige teruggave zorgt er wel voor dat wij bij de belastingaangifte ieder jaar nagenoeg op 0 uitkomen. 

Inkomsten
Salaris 1
€ 2.593,-
Salaris 2
€ 1.620,-
Belastingdienst
€ 597,-
Kinderbijslag
€ 146,-
Kinderopvangtoeslag
€ 170,-
TOTAAL
€ 5.126,-

Uitgaven Vaste lasten
Hypotheek 1 & 2
€ 1.678,-
Gas, water, licht
€ 149,-
Gemeentelijke heffingen
€ 100,-
Verzekeringen
€ 206,-
Auto
€ 138,-
Internet/telefoon
€ 60,-
Contributies/abonnementen
€ 61,-
Oppaskosten/zwemles
€ 254,-
Giften
€ 70,-
Sparen kinderen
€ 40,-
OVER
€ 2.314,-
Uitgaven Huishoudelijk
Budget Boodschappen
€ 300,-
Budget Benzine
€ 200,-
Budget overig (kleding, cadeau’s ect.)
€ 250,-
OVER
€ 1564,-
Uitgaven Sparen
Buffer
€ 1000,-
Aflossen Hypotheek
€ 500,-
OVER
€ 64,-

Tijd voor een update!

Het is al veel te lang geleden dat ik hier een update plaatste. Terecht dat sommige mensen hier een berichtje plaatsten met de vraag hoe het nu gaat. Want geen bericht betekent niet dat er geen ontwikkelingen zijn!

Zoals ik in ons vorige bericht al vertelde, hebben we plannen om misschien te gaan verhuizen. Een maand geleden waren die plannen heel definitief, nu staan we er iets genuanceerder in. Het is belangrijk om hierin geen overhaaste keuzes te maken. Zoals het er nu uitziet, wachten we eerst tot de nieuwbouwplannen definitief zijn en gaan we ons inschrijven als we een geschikte woning zien. Al deze stappen zijn nog vrijblijvend. Het is maar de vraag of we ingeloot worden, mochten we ons inschrijven, maar zou dat het geval zijn dan gaan we nogmaals alles goed op een rij zetten. Het lastige is dat er meerdere factoren meespelen die niet één op één met elkaar te vergelijken zijn. Een stuk dichterbij school wonen vind ik een belangrijk voordeel maar weegt het op tegen de investering die een verhuizing sowieso kost? Voor nu zeg ik: ja, maar het is en blijft een lastige afweging.

Financieel gezien geeft een verhuizing ons de kans om beide hypotheken open te breken, veranderingen door te voeren óf gewoon één op één mee te nemen. Ook dat moet ik eerst eens op een rij gezetten want met een spaarhypotheek met een hoge rente is dat ook een ingewikkelde afweging. Waar doen we goed aan?

Eén belangrijke stap hebben we alvast genomen. Zouden we willen verhuizen, dan moeten de twee leningen die we nog hebben lopen, de autolening en de studielening, wel afgelost zijn want die drukken het bedrag wat we kunnen lenen behoorlijk. Jullie vele reacties op het bericht over ons auto op afbetaling hebben opgeleverd dat ik toch nog eens heel kritisch ben gaan kijken naar wat die lening ons nu eigenlijk kost. Zo zie je maar dat je, ook als je veel met je financiën bezig bent, toch nog blinde vlekken kunt hebben. Ik kende het totale maandbedrag (€ 480,-) maar heb er niet goed bij stil gestaan dat tegen de € 60,- daarvan rente was (8,49%). Over de gehele looptijd zouden we € 17.000,- kwijt zijn aan een lening van € 15.000,-. Met onze eventuele verhuisplannen in het vooruitzicht, hebben we besloten om de auto in één keer af te lossen. We betaalden 1% kosten omdat we eerder aflosten maar dat is alsnog voordeliger dan de hele looptijd uitdienen. Ook weer wat geleerd wat betreft leningen: nooit meer afsluiten bij een autodealer (mochten we dat sowieso nog van plan zijn) maar gewoon bij onze eigen bank waar je heel makkelijk via internetbankieren op iedere moment kosteloos kunt aflossen en de rente waarschijnlijk lager is. Die zwarte bolide voor de deur is dus eindelijk van onszelf! Een paar weken geleden viel er een brief van Volkswagen Bank op de mat dat de auto volledig ons eigendom is én dat we afgemeld waren bij de BKR.

De aflossing van de auto had wel grote gevolgen voor de plannen rondom de storting in onze spaarhypotheek. Onze buffer is niet zo groot dat we én € 10.000,- kunnen aflossen op de autolening én € 10.000,- kunnen storten in onze spaarhypotheek. Die storting hebben we helaas moeten uitstellen naar volgend jaar. Bijkomend voordeel is wel dat we nu bijna € 500,- extra per maand overhouden na het aflossen van de lening dus onze eerste storting kan nu hoger worden.

Kortom...

 • We blijven de nieuwbouwplannen volgen maar we willen bij iedere (definitieve) stap die we zetten alles goed op een rij zetten
 • De autolening is afgelost en dat levert een maandelijkse besparing op van zo'n € 500,-.
 • De volgende stap is het aflossen van de studentenlening van € 4.000,-
 • We sparen door voor een storting in de spaarhypotheek van in ieder geval meer dan € 10.000,- per 1 juli 2017.

dinsdag 3 mei 2016

Plannen maken...

Zoals ik in een vorig bericht al schreef, zijn onze toekomstplannen nogal wat gewijzigd. Eerder hebben we altijd het idee gehad dat onze huidige woning een woning was waar we minimaal zo'n 10 - 15 jaar zouden willen blijven wonen. Toch hebben we, mede door de mensen om ons heen die in deze tijd allemaal lijken te gaan verhuizen, alles eens op een rij gezet. In onze woonplaats wordt namelijk een laatste nieuwbouwplan opgestart waar we interesse in hebben gekregen.

Voor verhuizen

 • Onze huidige (nieuwbouw)woning hebben we gekocht toen we nog geen kinderen hadden. We hebben een erg kleine tuin, wat een nadeel is nu onze kinderen ouder worden. We zitten aan een behoorlijk grote toegangsweg en de wijk is niet echt een 'speelwijk'. Ook hebben we geen speeltuintjes o.i.d. dichtbij. De school waar onze dochter naar toe gaat, ligt op ruim 10 min. rijden (7,5 km) met de auto. Ik ben 's morgens en 's middags zo'n half uur onderweg. De meeste kinderen uit haar klas wonen niet bij ons in de buurt. We moeten dus altijd zelf rijden. 
 • In onze woonplaats zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Dit plan zal echter zeer waarschijnlijk het laatste nieuwbouwplan worden. Willen we voor een nieuwbouwwoning gaan, dan moeten we nu onze slag slaan, zeker omdat deze woningen een stuk dichterbij het centrum van onze woonplaats komen te liggen en dus een stuk dichterbij de school en kinderen uit de klas van onze dochter. 
 • We kiezen bewust voor nieuwbouw. Wij zijn geen klussers en hebben ook geen behoefte om nog jarenlang geld aan onderhoud uit te moeten geven. In onze huidige woning is na oplevering uiteraard flink geïnvesteerd maar na het eerste jaar hebben we nu vier jaar zonder enig onderhoud achter de rug! We moeten nu binnenkort buiten gaan verven, dat is het eerste wat na jaren moeten gaan investeren. Verder ben ik nogal een pietje precies wat betreft afwerking. Als ik woningen op Funda voorbij zie komen, zie ik heel veel dingen die ik zou willen vervangen en aan zou willen pakken. Je betaalt dan voor een woning terwijl je er toch nog best wat geld in zal moeten stoppen. Bij nieuwbouw is alles gelijk naar je zin en betaal je alleen voor wat je zelf hebt uitgezocht. Dan hebben we het nog niet over het feit dat nieuwe huizen erg energiezuinig zijn, ruimtelijker zijn opgezet (heerlijk ruime gangen en trappen bijv.) en beter zijn geïsoleerd.
 • Onze woning is een nieuwbouwwoning van nu 5 jaar oud, erg goed afgewerkt met een grote en luxe keuken en badkamer. De aankleding en afwerking is modern, eigentijds en niet heel smaakgevoelig. Ook hebben we de zolder compleet afgewerkt door er twee kamers te creëren. Al met al denken we dat het niet moeilijk zal zijn om onze huidige woning te verkopen. De woningmarkt in onze woonplaats, in de Randstad, lijkt zelfs op tilt geslagen. De woningen gaan als zoete broodjes over de toonbank en worden zeer snel verkocht. Als we willen verkopen, dan lijkt dat nu een goed moment.
 • De hypotheekrente is historisch laag. De nieuwe woning zal duurder zijn dan onze huidige woning dus dat betekent dat we voor dat gedeelte een nieuwe hypotheek moeten gaan afsluiten. Fijn als dat tegen een zo laag mogelijke rente kan! Verder hebben we sowieso de kans om bij verhuizing onze huidige hypotheken ook eens goed onder de loep te nemen en kijken of we wijzigingen willen doorvoeren. 
 • Onze huidige woning hebben we op de top van de markt gekocht qua prijzen. We zien dat we nu veel meer 'huis' voor hetzelfde geld zouden kunnen krijgen. Daarbij komt dat we de afgelopen jaren wat hebben afgelost (bij de annuïteitenhypotheek wordt er sowieso iedere maand afgelost), zodat we bij verkoop waarschijnlijk precies quitte zouden kunnen spelen.

Tegen verhuizen
 • We hebben flink geïnvesteerd in dit huis toen we het betrokken. Na vijf jaar zien de keuken, badkamer en alle vloeren er nog keurig uit terwijl we die in een nieuw huis weer moeten gaan aanschaffen/betalen.
 • We waren van plan om dik in te zetten op aflossen en hebben dan ook geen grote buffer achter de hand terwijl je behoorlijk wat geld nodig hebt voor een verhuizing. Verder moeten we onze auto- en studielening aflossen i.v.m. de BKR-notering (aflsuiten hypotheek) en zullen we onze storting in de spaarhypotheek moeten opschorten.  
 • Je kunt je huis casco op laten leveren, maar voor niet-klussers zoals wij is dat geen optie. Meerwerkopties zijn vaak behoorlijk prijzig maar je ontkomt er bijna niet aan om ze gelijk mee te laten nemen.
 • Bij nieuwbouw blijven bepaalde zaken zoals je buren, directe leefomgeving etc. onzeker. Dat kom je pas te weten als je er woont.
 • Bij een nieuwbouwwoning betaal je geen kosten kopen maar is er wel sprake van renteverlies tijdens de bouw. 
Al met al vinden wij de voordelen nu opwegen tegen de nadelen. Het idee is dan ook om, tegen de tijd dat de bouwer definitief met de nieuwbouwplannen komt, de woningen te gaan bekijken en te kijken of er een geschikte woning bij zit. We hebben de woningen die nu gebouwd worden al bekeken en voor ons zou een hoekwoning de geschiktste optie zijn. Die krijgen waarschijnlijk een hele grote tuin en bieden ook een stuk meer woonoppervlakte dan dat we nu hebben. Het is wel zo dat er zeer waarschijnlijk een run zal zijn op de woningen en we ons waarschijnlijk zullen moeten inloten. Het kan dus zomaar zijn dat het allemaal niet doorgaat. We houden ons dus 'rustig' tot die tijd (maar stiekem droom ik toch verder...).

Wie heeft er ook een nieuwbouwwoning of is van plan om zich in te schrijven voor een nieuwbouwwoning? Ik heb niet alle afwegingen hierboven genoemd maar jullie kunnen vast aanvullen...

dinsdag 26 april 2016

Kosten van onze spaarhypotheek - 2

Bedankt voor het meekijken en meedenken n.a.v. ons vorige bericht. Ook in andere berichten over onze spaarhypotheek, ontvingen we veel tips en opmerkingen die ons aan het denken gezet hebben. Bedankt!

We krijgen steeds meer een onbestemd gevoel bij deze spaarhypotheek nu blijkt dat er veel kosten ingehouden worden. Uit het overzicht blijkt dat die kosten de komende 30 jaar niet minder zullen gaan worden. Daarnaast sloten we deze hypotheek ooit bij een adviseur af die, naar later bleek, ons eerder ook al eens een woekerpolis aangesmeerd had. Dat maakt ons wat argwanend...

Een terecht gestelde vraag is wat de storting en inkorting gaat doen met de kosten. De bank stuurde aan de hand van dat verzoek het volgende plaatje mee.

Omdat we de hypotheek met vijf jaar inkorten, is een verhoging van de premie logisch. Maar klopt de hoogte van die premie? Ik vergelijk het met het gemaakte overzicht van geld is tijd.Jullie kunnen zien dat onze huidige maandelijkse inleg van € 220,- al € 60,- boven het benodigde bedrag van ruim € 160,- ligt. Onze nieuwe premie zou € 283,04 worden en ligt dan zelfs € 70,- boven het bedrag wat volgens bovenstaand overzicht nodig zou zijn. De overige kosten gaan dus zelfs omhoog na de storting en inkorting!

Ik verklapte in een vorig bericht al dat onze toekomstplannen mogelijk wijzigen. In onze woonplaats staat namelijk een nieuwbouwproject op de planning waar we interesse in hebben. We wonen hier prima naar ons zin maar dit nieuwe project kent diverse (woon)voordelen t.o.v. onze huidige situatie. Niets is nog zeker maar we gaan, als het project binnenkort beschikbaar komt, ons wel oriënteren en mogelijk inschrijven. Het is niet een hoofddoel maar we zouden dan wel schoon schip kunnen maken met de hypotheken die we nu bij WUB hebben lopen... Dat is iets wat steeds vaker door m'n hoofd schiet (al heb ik dat financieel nog niet helder).

maandag 25 april 2016

Kosten van onze spaarhypotheek

In augustus 2015, toen we druk bezig waren met onze plannen om de spaarhypotheek te gaan inkorten (i.c.m. bijstorten in de spaarpolis) schreef ik al over de zgn. 'verborgen' kosten van onze spaarhypotheek. Bij het uitzoeken van de gegevens ontdekte ik namelijk dat er gezien de rente van 6,25% die we op onze polis ontvangen, een inleg van € 160,- p.m. nodig zou zijn, terwijl we € 220,- p.m. betalen. Waar gaat die overige € 60,- naartoe?

Bij veel spaarhypotheken zit, net als bij die van ons, de overlijdensrisicoverzekering inbegrepen in de hypotheek. Ik heb een poging gedaan om die los te weken uit onze hypotheek maar dat is volgens ons bank niet mogelijk. Dat gedeelte van de kosten blijft dus iets waar we helaas geen invloed op kunnen uitoefenen. Gezien onze leeftijden en het bedrag van de hypotheek zou een overlijdensrisicoverzekering ons max. € 20,- per maand hoeven te kosten. Verder is het normaal dat er nog wat administratiekosten berekend worden door de bank maar dat zou maximaal over een paar euro per maand kunnen gaan... Oftewel, het grootste gedeelte van die € 60,- per maand (ruim € 700,- per jaar!) is nog steeds niet verklaarbaar. 

Nadat we vorige week een reactie kregen op ons voorstel om de hypotheek in te korten en een storting te doen in de spaarpolis, werd ook onderstaand kosten overzicht bijgevoegd (uitgaand van de oude situatie zonder storting en inkorten) en daar zien we de overige kosten wel duidelijk op een rij.De bank maakt onderscheid tussen de bruto en netto premie van de spaarpolis. De netto premie is datgene wat uiteindelijk in de polis beland. De bruto premie is de netto premie en daarbij opgeteld de risicopremie (overlijdensrisicodekking?) en de kosten. De kosten zijn de gehele looptijd hetzelfde, nl. ruim € 33,- per maand (!!). De risicodekking wisselt en wordt in  eerste instantie zelfs hoger naarmate de looptijd vordert. De inleg in de spaarpolis wisselt zo dat de risicodekking en de inleg samen altijd hetzelfde bedrag vormen. Maar... gemiddeld gezien komt het toch op ruim € 25,- per maand.

Als je het totaal aan kosten berekend, is de spaarhypotheek een aantrekkelijke hypotheek en daarom hoor ik om me heen altijd het advies om deze hypotheek te behouden (nu hij bij nieuw af te sluiten hypotheken niet meer aanmerking komt voor aftrek) maar in het geval van onze spaarhypotheek voelt het dat dit toch wat anders ligt... Ik vind de extra kosten die berekend worden best behoorlijk hoog. Dat doet het voordeel van de rente over de lening die lager ligt dan de rente over de polis misschien wel grotendeels teniet...

Ik ben erg benieuwd naar ervaringen van mensen die ook een spaarhypotheek hebben. Wat zijn jullie extra kosten naast de rente en de netto inleg in de spaarpolis?

zondag 10 april 2016

Spaarhypotheek met twee verschillende rentes

En daar was hij dan... gisteren lag er een enveloppe van onze bank op de mat! Dat kon over niets anders gaan dan ons ingestuurde voorstel om een storting te doen in de spaarpolis van onze spaarhypotheek én deze hypotheek tegelijkertijd in te korten met vijf jaar.

Deze week hoop ik uitgebreider te berichten over de offerte die we van de bank toegestuurd kregen maar ik vond het wel leuk om een klein gedeelte uit de offerte alvast te plaatsen. Eerder schreef ik namelijk al over het feit dat wij (ja, dat hebben wij weer...) een bijzondere spaarhypotheek hebben waarbij de rente over de lening en de polis verschillen.

Zie deze berichten
http://rustinhuisenindeportemonnee.blogspot.nl/2016/01/onze-spaarpolis-van-de-spaarxtra.html
http://rustinhuisenindeportemonnee.blogspot.nl/2015/10/onze-bijzondere-spaarhypotheek-deel-2.html
http://rustinhuisenindeportemonnee.blogspot.nl/2015/08/onze-complexe-spaarhypotheek.html

We waren dan ook blij verrast om op één van de overzichten eindelijk de rente terug te vinden die we betalen over de lening. Kijken jullie mee?
 • In dit overzicht staan eindelijk alle belangrijke bedragen en rentes bij elkaar
 • De rente over de lening bedraagt dus 4,97 %, dat is lager dan we in eerste instantie inschatten. De schatting was rond de 5,2 %.
 • Het lijkt een constructie die te mooi is om waar te zijn... Minder rente betalen over je lening en een stuk hogere rente (nl. 6,25%) krijgen over de polis.

Ik schreef al eerder dat vooral de extra kosten ons verbaasden. De inleg in de spaarpolis is zo'n 60,- hoger dan dan deze zou hoeven te zijn. Daar zit voor een gedeelte onze overlijdensrisicoverzekering in en ik krijg van jullie dan ook de tip om die uit de polis te halen. Over dat verzoek was de bank kort maar krachtig: 'Het is overigens niet mogelijk om de overlijdensrisicoverzekering uit de polis te halen'. Punt...

Volgende week meer over de offerte! En ook over onze toekomstplannen... 
(er komt binnen korte tijd een heel leuk en interessant nieuwbouwproject in onze woonplaats, wat nu?)

zaterdag 9 april 2016

Rust in de keuken

Toen ik mijn blog startte in 2013, heb ik uiteraard goed nagedacht over een titel. De titel 'Rust in huis en in de portemonnee' koos ik omdat die titel mijn interesses goed samenvatten. Ik ben dol op structuur en organiseren, niet alleen wat betreft onze financiën maar ook in het huishouden. Ook daar is 'rust' het sleutelwoord. Afgelopen paar jaar heb ik in mijn berichten het meest aandacht besteed aan 'rust in de financiën' dus het wordt tijd om dat te compenseren. Vandaag daarom, in aansluiting op mijn vorige bericht over onze wekelijkse boodschappen. een bericht over hoe ik rust in onze keuken creëer. Denk aan de indeling, het opruimen/schoonmaken en de spullen die een plekje krijgen in de keuken.

Organiseren in de keuken
Alles in onze keuken kent zijn eigen plek. Ik heb een la met voorraadproducten zoals spaghetti, rijst, blikjes met gepelde tomaten, bouillonblokjes etc. Al het plastic is netjes ingedeeld in één la evenals basisproducten zoals bloem, zelfrijzend bakmeel, havermout en suiker. Voor dit soort basisproducten kocht ik bij de bekende geel-blauwe keten allemaal exact dezelfde voorraadbussen die mooi in één la passen. Omdat mijn lades best groot zijn, heb ik mandjes gekocht om de overige spullen netjes te organiseren. Het beleg bijvoorbeeld, zit in één mandje dat 's morgens daarom makkelijk en snel op tafel te zetten is. Ook in de koelkast heeft alles zijn eigen plek. Dat is een kwestie van één keer goed indelen en vervolgens jezelf en je huisgenoten aan deze indeling houden. Inmiddels gaat dat hier helemaal vanzelf en grijpen we nooit mis. Ik zorg er ook voor dat bepaalde producten maar op één plek staan. Dus niet in de ene la de bak met havermout en op een andere plek de voorraad met zakken havermout. Dat staat bewust bij elkaar.

Koken zonder pakjes en zakjes en gezond(er) eten
Sinds we zoveel mogelijk koken zonder pakjes en zakjes is onze keuken een stuk leger geworden! Je vindt in onze keuken puur basisproducten zoals meel, rijst, verschillende soorten pasta, gepelde tomaten en een veelvoud aan kruiden. Hier dus geen pakjes soep, wereldgerechten, pannenkoekenmeel, cakemeel enz. Ook het feit dat we nagenoeg geen snoep eten en frisdrank drinken scheelt veel ruimte in de keuken. Het maakt onze voorraad ook een stuk overzichtelijker. Koken zonder pakjes en zakjes heeft veel rust gebracht, niet alleen in het hoofd maar ook in de keuken zelf. Met één blik in de lades en kasten zie ik wat ik moet bijvullen en waar ik nog voldoende van heb. Ook qua broodbeleg hebben we voor een aantal basisproducten gekozen (pindakaas, honing, pasta, één soort hagelslag) die altijd op voorraad zijn maar we halen bewust niet nóg meer soorten broodbeleg in huis. Hier geen schuddebuikjes, speculoos, gestampte muisjes en ga zo maar door. Voor onze kinderen ook wel zo duidelijk.

Schoonmaken in de keuken
Ik werk in het onderwijs en heb daarom zo om de 8/9 weken een week vakantie. Dat is voor mij een ideale structuur omdat ik me heb voorgenomen om één keer in de 8 weken de keuken goed schoon te maken. Dat houdt in: alle spullen uit een lade/kast op de aanrecht, de lade/kast schoonmaken, kritisch naar de spullen kijken en weggooien wat niet nodig is en vervolgens de lade/kast opnieuw (netjes!) inruimen. Ik heb een vrij grote keuken dus vaak lukt het me niet om deze klus in één dag te klaren. Daarom stel ik haalbare doelen: bijv. 3 lades op één dag. Ik zie vaak dat mensen tegen dit soort klusjes aanhikken. Ik zou zeggen: begin in ieder geval! Al doe je maar één kastje per dag, langzaam aan kom je toch verder. Als je eenmaal één kastje hebt gedaan, krijg je vanzelf meer zin om de volgende ook aan te pakken. Omdat ik het schoonmaken en opruimen bijhoud, is het schoonmaken sowieso een fluitje van een cent, zeker omdat ik inmiddels aardige lege keukenlades heb. Bijhouden werkt dus! Ik bedoel hier overigens het 'grote' schoonmaakwerk, uiteraard maak ik iedere dag het aanrecht schoon en één keer per week de frontjes van de keukenkastjes.

Welke spullen heb ik echt nodig?
Je kent het vast wel. Voordat je op jezelf gaat wonen verzamel je allerlei spullen die je nodig denkt te hebben. Daarna komen er dan nog allerlei dingen bij die 'wel handig zijn', 'gekregen met Sinterklaas' enz. Een apparaatjes voor dit en een bakje voor dat. Langzaam aan slipt de keuken dan vol met dingen die je eigenlijk niet gebruikt. Wat te denken van 15 soorten plastic bakjes terwijl je er eigenlijk maar 2 of 3 gebruikt. Ik ben altijd al wel van het opruimen geweest maar pas zo'n 4 jaar terug ben ik me gaan verdiepen in 'ontspullen' en 'ontrommelen'. Vanaf dat moment keek ik met een andere blik naar mijn spullen en dus ook naar de spullen in de keuken. Wat heb ik de afgelopen jaren veel weggegooid, weg gegeven of naar de kringloop gebracht! Ik durf best te stellen dat ik nu alleen spullen heb staan die ik écht gebruikt. Wat heb ik dan zoals verwijderd uit de keuken? Veel soorten keukengerei (onhandige ijslepels, meerdere openers, visbestek wat wij nooit gebruiken) maar ook heel veel plastic bakjes die we nooit gebruikten. Ik had op den duur allerlei soorten mokken staan in net zoveel verschillende kleurtjes. Nu staat er nog één (witte) soort, die ik nog bij kan kopen mocht er één breken. Wat te denken van allerlei soorten wijnglazen, glaasjes voor cognac, speciale champagneglazen enz.? We gebruikten ze nooit... Nu staat er nog één soort wijnglazen die ook nog eens makkelijk in de vaatwasser passen, in tegenstelling tot al het andere mooie glaswerk.

Voorraad
Ik lees op de blogs die ik volg verschillende visies op het hebben van een voorraad. Sommige mensen zweren erbij en hebben voorraadkasten vol met (houdbare) voedingsproducten. Dat zijn vaak ook mensen die massaal inslaan bij aanbiedingen. Ik doe dat bewust niet. Een grote voorraad neemt alleen maar ruimte en ik zie persoonlijk niet het nut van een grote voorraad. Ik zorg wel dat ik mijn basisproducten op voorraad heb maar dat betekent dat ik dat product hoogstens één keer op voorraad heb staan. Bij aanbiedingen sla ik wel eens bewust wat extra in maar nooit meer dan twee stuks (vaak krijg je bij een aanbieding het tweede product voor de halve prijs; dan koop ik er wél twee). Het gevolg is dat in mijn zgn. voorraadkast/gangkast helemaal geen etenswaren staan. Alles past in onze keuken. Heerlijk overzichtelijk!

Hoe organiseren jullie in je keuken? Lukt het je om het goed bij te houden en de keuken regelmatig schoon te maken? Hebben jullie nog voorbeelden van spullen die je weg hebt gedaan omdat je ze nooit gebruikte?

P.S. Kijk je wel eens op Pinterest? Ook daar vind je veel leuke tips om je keukenkastje te organiseren.