vrijdag 1 juli 2016

Rentemiddeling voor onze spaarhypotheek?

Op verschillende blogs zie ik berichten voorbij komen over het al of niet overgaan tot rentemiddeling van de huidige hypotheek. Of rentemiddeling interessant is, hangt af van een heel aantal factoren zoals bijvoorbeeld de resterende tijd dat de rente vast staat en de hypotheekvorm. Wat dat laatste betreft, geven de meeste sites aan dat rentemiddeling voor een spaarhypotheek over het algemeen niet interessant zou zijn. Dit komt omdat bij een lagere hypotheekrente de inleg in de spaarpolis juist omhoog moet. Die hogere inleg i.c.m. de boete die doorberekend wordt, zorgt er in veel gevallen voor dat rentemiddeling niet interessant is. Maar natuurlijk nemen we graag even de proef op de som ;-).

Voor de duidelijkheid: omdat we mogelijk op korte termijn gaan verhuizen, is rentemiddeling voor ons sowieso geen serieuze optie. Op het moment dat we verhuizen kunnen we kosteloos heel wat dingen wat betreft onze hypotheken herzien. Onderstaande berekening blijft dus een fictieve berekening.

Onze hypotheekbank Westland Utrecht doet sinds kort aan rentemiddeling en biedt een tool aan op hun website die je kunt gebruiken om uit te rekenen of rentemiddeling interessant is.
https://www.westlandutrechtbank.nl/uw-situatie/kan-ik-tussentijds-mijn-rente-aanpassen/rente-aanpassing-met-middeling.htm

Allereerst lijkt rentemiddeling voor onze annuïteitenhypotheek niet zinvol. Deze hypotheek hebben we juist vorig jaar 5 jaar vastgezet tegen 2,85 %. Even rekenen met bovenstaande tool leert me echter wel dat we met rentemiddeling de hypotheek nu 10 jaar vast kunnen zetten tegen dezelfde rente nl. 2,85 %. Dan komt gelijk het lastigste onderwerp om de hoek kijken: we weten niet wat de hypotheekrente in de toekomst gaat doen! Als de hypotheekrente over 4 jaar (als de huidige 2,85% vervalt) hoger is dan 2,85%, dan is het alsnog handig om dit geval aan rentemiddeling te doen. Onze hypotheekrente blijft exact hetzelfde maar we kunnen wel 6 jaar langer profiteren van deze rente (er van uitgaande dat de rente toch zal gaan stijgen).

Voor onze spaarhypotheek ligt het allemaal een stuk ingewikkelder, uiteraard. Bij het berekenen van wat opties heb ik onderstaande site gebruikt omdat deze me de mogelijkheid geeft om tussentijd rentes bij te stellen en tegelijkertijd de al opgebouwde waarde van de spaarpolis meeneemt. We hebben namelijk al 6 jaar gespaard in de polis en dat gespaarde bedrag heeft ook weer invloed (i.c.m. de nieuwe rente) op het nieuw in te leggen bedrag.
https://www.hypotheeklastencalculator.nl/berekenen/spaarhypotheek/#calc

De calculator van onze bank leert me dat de laagste rente behaald zou worden bij het opnieuw vastzetten van de hypotheek voor 10 jaar. We komen dan op een middelrente van 3,8% uit. Die 3,8% krijg je in het geval van een 'gewone' spaarhypotheek ook over je polis maar in ons geval zijn die twee losgekoppeld. Ik heb echt geen idee hoe de bank hiermee om zal gaan. De rente over onze polis is nu hoger dan de rente die we betalen over de lening (6,25% tegenover 4,97%) dus ik ga voor het gemak even vanuit dat de polisrente nog steeds wat hoger zal blijven. Maar de spaarpremie is dus wel de onzekere factor in onderstaand geheel.

Rente
4,97 %
3,8 %
Hypotheekrente
€ 714
€ 546
Spaarpremie
€ 223
€ 295
Teruggaaf hypotheekrente
€ 288
€ 220
Totaal netto woonlasten
€ 634
€ 621

Kortom, netto levert rentemiddeling ons amper wat op, waarschijnlijk zo'n € 10,- per maand. Het wordt nog 'leuker': onze kinderopvangtoeslag zou dan juist met zo'n € 10,- dalen dus komen we netto op 0 uit. Het lastige is en blijft ook bij deze berekening dat we niet weten wat de hypotheekrente gaat doen. Als de rente straks omhoog gaat en in 2020 (dan loopt onze huidige rentevaste periode af) weer boven de 4% komt (voor 10 jaar vast) dan is rentemiddeling nu een optie, hoewel het voordeel klein blijft. Als de rente veel langzamer stijgt en tegen die tijd op de 3.8 % zit is het voordeel helemaal verwaarloosbaar, hoewel je dan wel weer mee moet nemen dat je vanaf 2020 dan 10 jaar lang 3,8 % krijgt. Als we wel rentemiddeling zouden doen, zouden we in 2026 weer opnieuw de rente moeten vaststellen en dat is helemaal koffiedik kijken. Een 'harde' berekening valt mijns inziens dus niet te maken...

Wat het nog ingewikkelder maakt is het feit dat we plannen hebben met deze spaarhypotheek. We willen gaan inkorten tot 20 jaar en storten tot de maximale bandbreedte. In het geval van storten is, zeker aan het einde van de looptijd, juist een hogere rente interessant maar wie kan ons vertellen wat de rente gaat doen in bijv. 2025, zo'n 5 jaar voordat onze hypotheek afgelost is? Niemand... Verder kunnen onze komende stortingen nog een paar jaar profiteren van die 6,25% die we nu over de polis krijgen. Onze stortingen leveren minder voordeel op bij een lagere rente.

Als we zekerheid willen hebben, zouden we via rentemiddeling de rente nu 14 jaar kunnen vastzetten tegen 4,05%. Ervan uitgaande dat we voor een looptijd van 20 jaar gaan, krijgen we die 4,05% dan over de resterende looptijd. We kunnen dan onze stortingen en inkortingen exact berekenen. Gezien de stortingen die we willen gaan doen, is 4,05% tot het einde van de looptijd een mooie rente. Maar ja, stel dat tegen het einde van de looptijd de rente weer behoorlijk hoog is dan balen we...

Oftewel: Op de korte temijn gezien levert rentemiddeling voor onze spaarhypotheek heel weinig financieel voordeel op. Als je onze plannen wat betreft het storten meeneemt is dat voordeel waarschijnlijk helemaal weg. Omdat we niet weten wat de hypotheekrente in de toekomst gaat doen, is het eventuele voordeel over de hele looptijd gezien eigenlijk niet te berekenen.

Zie ik in mijn berekening en afwegingen zaken over het hoofd? Zeg ze me gerust ;-).
Zijn er meer mensen die nadenken over rentemiddeling bij hun (spaar)hypotheek?

Zie ook: https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/hypotheek-oversluiten/rentemiddeling

maandag 20 juni 2016

Kinderopvangtoeslag en onze hypotheek(rente)

De afgelopen jaren hebben wij altijd een gastouder gehad die niet aangesloten was bij een gastouderbureau. We betaalden haar contant en zij gaf dit bedrag weer op aan de Belastingdienst als inkomen. De eerste jaren rekende ze € 30,- voor een volledige dag maar de laatste twee jaar betaalden we € 40,- per dag waarbij we dus geen recht hadden op kinderopvangtoeslag. Gelukkig past onze (schoon)moeder ook een dag gratis op en hebben we door mijn werk in het onderwijs 'maar' 40 weken per jaar opvang nodig, maar toch...

Onze nieuwe gastouder is wél aangesloten bij een gastouderbureau en dat betekent dat wij vanaf september voor het eerst recht hebben op kinderopvangtoeslag. In ons complete arbeidsverleden hebben we nog nooit recht gehad op welke toeslag dan ooit, maar nu kon ik toch echt gaan inloggen op www.toeslagen.nl ;-).

De kinderopvangtoeslag wordt berekend aan de hand van ons verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het inkomen met alle aftrekposten daarvan af getrokken. In veel gevallen is de betaalde hypotheekrente dan een belangrijke aftrekpost. Des te meer hypotheekrente je betaalt, des te groter is de aftrekpost en dus des te lager het verzamelinkomen. Hoe lager het verzamelinkomen, des te meer kinderopvangtoeslag je krijgt...

In ons geval is de betaalde hypotheekrente onze grootste aftrekpost. In 2015 verdienden we gezamenlijk meer dan €70.000 bruto maar we betaalden € 10.632,- (!!!) aan hypotheekrente. Dat betekent dat we die € 10.000 konden aftrekken van ons inkomen en een verzamelinkomen overhielden van zo'n € 60.000,-. We trokken verder nog wat studiekosten en giften af maar dat viel in het vergelijken bij de af te trekken hypotheekrente.

Hieronder zien jullie een stukje van de tabel met de inkomensschalen en de toeslagen waar je recht op hebt. Ik laat dat gedeelte zien waar ons inkomen en verzamelinkomen in terug te zien is.


Ons bruto inkomen zou in de schaal € 69.465,- - € 72.326,- vallen en we zouden dan recht hebben op 56.7 % teruggave van de opvangkosten. Door de hypotheekrente af trekken, vallen we echter in de inkomensgroep van € 58.027,- - € 60.884,- en krijgen we 67.6 % terug. Dat scheelt toch ruim 10%! Het is dat wij maar één dag betaalde opvang nodig hebben voor 1 kind maar als we meer opvang nodig zouden hebben, zou dat best aantikken...

Heel erg leuk dus, die lage hypotheekrente en heel vervelend dat die van ons nog zo hoog staat (bijna 6 % over zo'n € 170.000,-) maar hier hebben we dan toch maar een (klein) voordeeltje te pakken (even los van het feit dat een hoge rente voor een spaarhypotheek sowieso niet gek is). Mensen die dus hun hypotheek oversluiten en daardoor minder hypotheekrente hoeven te betalen, zien hun voordeel verminderen als ze ook nog recht op toeslagen hebben omdat hun verzamelinkomen hierdoor stijgt.

Heb jij recht op toeslagen? Wat vind je van dit 'systeem' waarin huurders benadeeld lijken te worden?

vrijdag 17 juni 2016

Overzicht inkomsten en uitgaven bijgewerkt!

De pagina 'Wat komt erin en gaat eruit?' is altijd al één van de beste gelezen pagina's op mijn blog geweest en ook als ik een nieuw overzicht plaatste, leverde dat altijd veel reacties en vragen op. Lang niet op alle blogs die ik lees zie ik zo'n overzicht terug en dat hoeft natuurlijk ook niet. In eerste instantie heb ik dat ook niet geplaatst maar later bewust wel. Ik zie dat niet als een stukje privé inleveren omdat jullie tenslotte niet weten wie er achter deze cijfers schuil gaat ;-). Daarnaast zijn we een heel normaal Hollands gezin met, denk ik, een inkomsten- en uitgavenpatroon wat je in veel Nederlandse gezinnen (met/zonder kinderen) tegen komt. Juist deze overzichten kunnen voor anderen nieuwe inzichten opleveren bij het vergelijken en ik leer weer van jullie vragen en reacties. Graag plaats ik dus een update!


Een paar opmerkingen...


 • De cijfers zijn gebaseerd op de toekomstige datum 1 augustus 2016. Per die datum gaat mijn salaris namelijk weer omhoog en ik heb dat gelijk maar verwerkt.  Ook gaat op die datum onze overgesloten en uiteraard goedkopere autoverzekering in.
 • We hebben voor onze tweede dochter een nieuwe gastouder gevonden waarbij we voor het eerst recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bij de uitgaven is de post aan kinderopvang behoorlijk wat hoger geworden maar bij de kant van de inkomsten staat daar nu kinderopvangtoeslag tegenover.
 • De kosten aan de auto zijn met bijna € 500,- gedaald door het aflossen van de autolening. Daardoor kunnen we nu ook € 500,- extra sparen!
 • Ik heb het budget aan overige huishoudelijke uitgaven kunnen verhogen met € 50,-. Gezien de € 64,- die nu onder de streep over is, zou daar nog € 50,- bij kunnen maar ik begroot liever wat strakker. 

 • De 'inkomsten' van de Belastingdienst betreffen de hypotheekteruggave (€ 419,-) en een voorlopige teruggave van de combinatiekorting (€ 178,-). Die laatste voorlopige teruggave zorgt er wel voor dat wij bij de belastingaangifte ieder jaar nagenoeg op 0 uitkomen. 

Inkomsten
Salaris 1
€ 2.593,-
Salaris 2
€ 1.620,-
Belastingdienst
€ 597,-
Kinderbijslag
€ 146,-
Kinderopvangtoeslag
€ 170,-
TOTAAL
€ 5.126,-

Uitgaven Vaste lasten
Hypotheek 1 & 2
€ 1.678,-
Gas, water, licht
€ 149,-
Gemeentelijke heffingen
€ 100,-
Verzekeringen
€ 206,-
Auto
€ 138,-
Internet/telefoon
€ 60,-
Contributies/abonnementen
€ 61,-
Oppaskosten/zwemles
€ 254,-
Giften
€ 70,-
Sparen kinderen
€ 40,-
OVER
€ 2.314,-
Uitgaven Huishoudelijk
Budget Boodschappen
€ 300,-
Budget Benzine
€ 200,-
Budget overig (kleding, cadeau’s ect.)
€ 250,-
OVER
€ 1564,-
Uitgaven Sparen
Buffer
€ 1000,-
Aflossen Hypotheek
€ 500,-
OVER
€ 64,-

Tijd voor een update!

Het is al veel te lang geleden dat ik hier een update plaatste. Terecht dat sommige mensen hier een berichtje plaatsten met de vraag hoe het nu gaat. Want geen bericht betekent niet dat er geen ontwikkelingen zijn!

Zoals ik in ons vorige bericht al vertelde, hebben we plannen om misschien te gaan verhuizen. Een maand geleden waren die plannen heel definitief, nu staan we er iets genuanceerder in. Het is belangrijk om hierin geen overhaaste keuzes te maken. Zoals het er nu uitziet, wachten we eerst tot de nieuwbouwplannen definitief zijn en gaan we ons inschrijven als we een geschikte woning zien. Al deze stappen zijn nog vrijblijvend. Het is maar de vraag of we ingeloot worden, mochten we ons inschrijven, maar zou dat het geval zijn dan gaan we nogmaals alles goed op een rij zetten. Het lastige is dat er meerdere factoren meespelen die niet één op één met elkaar te vergelijken zijn. Een stuk dichterbij school wonen vind ik een belangrijk voordeel maar weegt het op tegen de investering die een verhuizing sowieso kost? Voor nu zeg ik: ja, maar het is en blijft een lastige afweging.

Financieel gezien geeft een verhuizing ons de kans om beide hypotheken open te breken, veranderingen door te voeren óf gewoon één op één mee te nemen. Ook dat moet ik eerst eens op een rij gezetten want met een spaarhypotheek met een hoge rente is dat ook een ingewikkelde afweging. Waar doen we goed aan?

Eén belangrijke stap hebben we alvast genomen. Zouden we willen verhuizen, dan moeten de twee leningen die we nog hebben lopen, de autolening en de studielening, wel afgelost zijn want die drukken het bedrag wat we kunnen lenen behoorlijk. Jullie vele reacties op het bericht over ons auto op afbetaling hebben opgeleverd dat ik toch nog eens heel kritisch ben gaan kijken naar wat die lening ons nu eigenlijk kost. Zo zie je maar dat je, ook als je veel met je financiën bezig bent, toch nog blinde vlekken kunt hebben. Ik kende het totale maandbedrag (€ 480,-) maar heb er niet goed bij stil gestaan dat tegen de € 60,- daarvan rente was (8,49%). Over de gehele looptijd zouden we € 17.000,- kwijt zijn aan een lening van € 15.000,-. Met onze eventuele verhuisplannen in het vooruitzicht, hebben we besloten om de auto in één keer af te lossen. We betaalden 1% kosten omdat we eerder aflosten maar dat is alsnog voordeliger dan de hele looptijd uitdienen. Ook weer wat geleerd wat betreft leningen: nooit meer afsluiten bij een autodealer (mochten we dat sowieso nog van plan zijn) maar gewoon bij onze eigen bank waar je heel makkelijk via internetbankieren op iedere moment kosteloos kunt aflossen en de rente waarschijnlijk lager is. Die zwarte bolide voor de deur is dus eindelijk van onszelf! Een paar weken geleden viel er een brief van Volkswagen Bank op de mat dat de auto volledig ons eigendom is én dat we afgemeld waren bij de BKR.

De aflossing van de auto had wel grote gevolgen voor de plannen rondom de storting in onze spaarhypotheek. Onze buffer is niet zo groot dat we én € 10.000,- kunnen aflossen op de autolening én € 10.000,- kunnen storten in onze spaarhypotheek. Die storting hebben we helaas moeten uitstellen naar volgend jaar. Bijkomend voordeel is wel dat we nu bijna € 500,- extra per maand overhouden na het aflossen van de lening dus onze eerste storting kan nu hoger worden.

Kortom...

 • We blijven de nieuwbouwplannen volgen maar we willen bij iedere (definitieve) stap die we zetten alles goed op een rij zetten
 • De autolening is afgelost en dat levert een maandelijkse besparing op van zo'n € 500,-.
 • De volgende stap is het aflossen van de studentenlening van € 4.000,-
 • We sparen door voor een storting in de spaarhypotheek van in ieder geval meer dan € 10.000,- per 1 juli 2017.

dinsdag 3 mei 2016

Plannen maken...

Zoals ik in een vorig bericht al schreef, zijn onze toekomstplannen nogal wat gewijzigd. Eerder hebben we altijd het idee gehad dat onze huidige woning een woning was waar we minimaal zo'n 10 - 15 jaar zouden willen blijven wonen. Toch hebben we, mede door de mensen om ons heen die in deze tijd allemaal lijken te gaan verhuizen, alles eens op een rij gezet. In onze woonplaats wordt namelijk een laatste nieuwbouwplan opgestart waar we interesse in hebben gekregen.

Voor verhuizen

 • Onze huidige (nieuwbouw)woning hebben we gekocht toen we nog geen kinderen hadden. We hebben een erg kleine tuin, wat een nadeel is nu onze kinderen ouder worden. We zitten aan een behoorlijk grote toegangsweg en de wijk is niet echt een 'speelwijk'. Ook hebben we geen speeltuintjes o.i.d. dichtbij. De school waar onze dochter naar toe gaat, ligt op ruim 10 min. rijden (7,5 km) met de auto. Ik ben 's morgens en 's middags zo'n half uur onderweg. De meeste kinderen uit haar klas wonen niet bij ons in de buurt. We moeten dus altijd zelf rijden. 
 • In onze woonplaats zijn de afgelopen jaren veel nieuwe woningen gebouwd. Dit plan zal echter zeer waarschijnlijk het laatste nieuwbouwplan worden. Willen we voor een nieuwbouwwoning gaan, dan moeten we nu onze slag slaan, zeker omdat deze woningen een stuk dichterbij het centrum van onze woonplaats komen te liggen en dus een stuk dichterbij de school en kinderen uit de klas van onze dochter. 
 • We kiezen bewust voor nieuwbouw. Wij zijn geen klussers en hebben ook geen behoefte om nog jarenlang geld aan onderhoud uit te moeten geven. In onze huidige woning is na oplevering uiteraard flink geïnvesteerd maar na het eerste jaar hebben we nu vier jaar zonder enig onderhoud achter de rug! We moeten nu binnenkort buiten gaan verven, dat is het eerste wat na jaren moeten gaan investeren. Verder ben ik nogal een pietje precies wat betreft afwerking. Als ik woningen op Funda voorbij zie komen, zie ik heel veel dingen die ik zou willen vervangen en aan zou willen pakken. Je betaalt dan voor een woning terwijl je er toch nog best wat geld in zal moeten stoppen. Bij nieuwbouw is alles gelijk naar je zin en betaal je alleen voor wat je zelf hebt uitgezocht. Dan hebben we het nog niet over het feit dat nieuwe huizen erg energiezuinig zijn, ruimtelijker zijn opgezet (heerlijk ruime gangen en trappen bijv.) en beter zijn geïsoleerd.
 • Onze woning is een nieuwbouwwoning van nu 5 jaar oud, erg goed afgewerkt met een grote en luxe keuken en badkamer. De aankleding en afwerking is modern, eigentijds en niet heel smaakgevoelig. Ook hebben we de zolder compleet afgewerkt door er twee kamers te creëren. Al met al denken we dat het niet moeilijk zal zijn om onze huidige woning te verkopen. De woningmarkt in onze woonplaats, in de Randstad, lijkt zelfs op tilt geslagen. De woningen gaan als zoete broodjes over de toonbank en worden zeer snel verkocht. Als we willen verkopen, dan lijkt dat nu een goed moment.
 • De hypotheekrente is historisch laag. De nieuwe woning zal duurder zijn dan onze huidige woning dus dat betekent dat we voor dat gedeelte een nieuwe hypotheek moeten gaan afsluiten. Fijn als dat tegen een zo laag mogelijke rente kan! Verder hebben we sowieso de kans om bij verhuizing onze huidige hypotheken ook eens goed onder de loep te nemen en kijken of we wijzigingen willen doorvoeren. 
 • Onze huidige woning hebben we op de top van de markt gekocht qua prijzen. We zien dat we nu veel meer 'huis' voor hetzelfde geld zouden kunnen krijgen. Daarbij komt dat we de afgelopen jaren wat hebben afgelost (bij de annuïteitenhypotheek wordt er sowieso iedere maand afgelost), zodat we bij verkoop waarschijnlijk precies quitte zouden kunnen spelen.

Tegen verhuizen
 • We hebben flink geïnvesteerd in dit huis toen we het betrokken. Na vijf jaar zien de keuken, badkamer en alle vloeren er nog keurig uit terwijl we die in een nieuw huis weer moeten gaan aanschaffen/betalen.
 • We waren van plan om dik in te zetten op aflossen en hebben dan ook geen grote buffer achter de hand terwijl je behoorlijk wat geld nodig hebt voor een verhuizing. Verder moeten we onze auto- en studielening aflossen i.v.m. de BKR-notering (aflsuiten hypotheek) en zullen we onze storting in de spaarhypotheek moeten opschorten.  
 • Je kunt je huis casco op laten leveren, maar voor niet-klussers zoals wij is dat geen optie. Meerwerkopties zijn vaak behoorlijk prijzig maar je ontkomt er bijna niet aan om ze gelijk mee te laten nemen.
 • Bij nieuwbouw blijven bepaalde zaken zoals je buren, directe leefomgeving etc. onzeker. Dat kom je pas te weten als je er woont.
 • Bij een nieuwbouwwoning betaal je geen kosten kopen maar is er wel sprake van renteverlies tijdens de bouw. 
Al met al vinden wij de voordelen nu opwegen tegen de nadelen. Het idee is dan ook om, tegen de tijd dat de bouwer definitief met de nieuwbouwplannen komt, de woningen te gaan bekijken en te kijken of er een geschikte woning bij zit. We hebben de woningen die nu gebouwd worden al bekeken en voor ons zou een hoekwoning de geschiktste optie zijn. Die krijgen waarschijnlijk een hele grote tuin en bieden ook een stuk meer woonoppervlakte dan dat we nu hebben. Het is wel zo dat er zeer waarschijnlijk een run zal zijn op de woningen en we ons waarschijnlijk zullen moeten inloten. Het kan dus zomaar zijn dat het allemaal niet doorgaat. We houden ons dus 'rustig' tot die tijd (maar stiekem droom ik toch verder...).

Wie heeft er ook een nieuwbouwwoning of is van plan om zich in te schrijven voor een nieuwbouwwoning? Ik heb niet alle afwegingen hierboven genoemd maar jullie kunnen vast aanvullen...

dinsdag 26 april 2016

Kosten van onze spaarhypotheek - 2

Bedankt voor het meekijken en meedenken n.a.v. ons vorige bericht. Ook in andere berichten over onze spaarhypotheek, ontvingen we veel tips en opmerkingen die ons aan het denken gezet hebben. Bedankt!

We krijgen steeds meer een onbestemd gevoel bij deze spaarhypotheek nu blijkt dat er veel kosten ingehouden worden. Uit het overzicht blijkt dat die kosten de komende 30 jaar niet minder zullen gaan worden. Daarnaast sloten we deze hypotheek ooit bij een adviseur af die, naar later bleek, ons eerder ook al eens een woekerpolis aangesmeerd had. Dat maakt ons wat argwanend...

Een terecht gestelde vraag is wat de storting en inkorting gaat doen met de kosten. De bank stuurde aan de hand van dat verzoek het volgende plaatje mee.

Omdat we de hypotheek met vijf jaar inkorten, is een verhoging van de premie logisch. Maar klopt de hoogte van die premie? Ik vergelijk het met het gemaakte overzicht van geld is tijd.Jullie kunnen zien dat onze huidige maandelijkse inleg van € 220,- al € 60,- boven het benodigde bedrag van ruim € 160,- ligt. Onze nieuwe premie zou € 283,04 worden en ligt dan zelfs € 70,- boven het bedrag wat volgens bovenstaand overzicht nodig zou zijn. De overige kosten gaan dus zelfs omhoog na de storting en inkorting!

Ik verklapte in een vorig bericht al dat onze toekomstplannen mogelijk wijzigen. In onze woonplaats staat namelijk een nieuwbouwproject op de planning waar we interesse in hebben. We wonen hier prima naar ons zin maar dit nieuwe project kent diverse (woon)voordelen t.o.v. onze huidige situatie. Niets is nog zeker maar we gaan, als het project binnenkort beschikbaar komt, ons wel oriënteren en mogelijk inschrijven. Het is niet een hoofddoel maar we zouden dan wel schoon schip kunnen maken met de hypotheken die we nu bij WUB hebben lopen... Dat is iets wat steeds vaker door m'n hoofd schiet (al heb ik dat financieel nog niet helder).

maandag 25 april 2016

Kosten van onze spaarhypotheek

In augustus 2015, toen we druk bezig waren met onze plannen om de spaarhypotheek te gaan inkorten (i.c.m. bijstorten in de spaarpolis) schreef ik al over de zgn. 'verborgen' kosten van onze spaarhypotheek. Bij het uitzoeken van de gegevens ontdekte ik namelijk dat er gezien de rente van 6,25% die we op onze polis ontvangen, een inleg van € 160,- p.m. nodig zou zijn, terwijl we € 220,- p.m. betalen. Waar gaat die overige € 60,- naartoe?

Bij veel spaarhypotheken zit, net als bij die van ons, de overlijdensrisicoverzekering inbegrepen in de hypotheek. Ik heb een poging gedaan om die los te weken uit onze hypotheek maar dat is volgens ons bank niet mogelijk. Dat gedeelte van de kosten blijft dus iets waar we helaas geen invloed op kunnen uitoefenen. Gezien onze leeftijden en het bedrag van de hypotheek zou een overlijdensrisicoverzekering ons max. € 20,- per maand hoeven te kosten. Verder is het normaal dat er nog wat administratiekosten berekend worden door de bank maar dat zou maximaal over een paar euro per maand kunnen gaan... Oftewel, het grootste gedeelte van die € 60,- per maand (ruim € 700,- per jaar!) is nog steeds niet verklaarbaar. 

Nadat we vorige week een reactie kregen op ons voorstel om de hypotheek in te korten en een storting te doen in de spaarpolis, werd ook onderstaand kosten overzicht bijgevoegd (uitgaand van de oude situatie zonder storting en inkorten) en daar zien we de overige kosten wel duidelijk op een rij.De bank maakt onderscheid tussen de bruto en netto premie van de spaarpolis. De netto premie is datgene wat uiteindelijk in de polis beland. De bruto premie is de netto premie en daarbij opgeteld de risicopremie (overlijdensrisicodekking?) en de kosten. De kosten zijn de gehele looptijd hetzelfde, nl. ruim € 33,- per maand (!!). De risicodekking wisselt en wordt in  eerste instantie zelfs hoger naarmate de looptijd vordert. De inleg in de spaarpolis wisselt zo dat de risicodekking en de inleg samen altijd hetzelfde bedrag vormen. Maar... gemiddeld gezien komt het toch op ruim € 25,- per maand.

Als je het totaal aan kosten berekend, is de spaarhypotheek een aantrekkelijke hypotheek en daarom hoor ik om me heen altijd het advies om deze hypotheek te behouden (nu hij bij nieuw af te sluiten hypotheken niet meer aanmerking komt voor aftrek) maar in het geval van onze spaarhypotheek voelt het dat dit toch wat anders ligt... Ik vind de extra kosten die berekend worden best behoorlijk hoog. Dat doet het voordeel van de rente over de lening die lager ligt dan de rente over de polis misschien wel grotendeels teniet...

Ik ben erg benieuwd naar ervaringen van mensen die ook een spaarhypotheek hebben. Wat zijn jullie extra kosten naast de rente en de netto inleg in de spaarpolis?